نیازچی

املاک و ساختمان سازی - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید 6,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 385 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 236 بازدید توافقی

  آپارتمان

  4 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 152 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 160 بازدید 2,000,000,000 تومان

  فروش ویلا فوری

  14 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 96 بازدید 1,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 204 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 420 بازدید 832,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید 1,750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 290 بازدید 2,020,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 826,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 158 بازدید 15,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 165 بازدید 3,600,000,000 تومان

  خانه ویلایی

  21 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 180 بازدید 1,200,000,000 تومان

  خرید ویلایی

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 236 بازدید 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 231 بازدید 1,150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید 20,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید 360,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 285 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 459 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 535 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 167 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید توافقی

  ویلا 4000 متری در ساری

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 267 بازدید توافقی

  ویلای هوشمند شهرکی

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 163 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 146 بازدید 18,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 143 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 128 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید 80,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید 4,650,000,000 تومان

  فروش زمین

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 247 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 149 بازدید 1,344,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 147 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 149 بازدید 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 144 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 141 بازدید 200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 159 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 161 بازدید 400,000,000 تومان

  فروش آپارتمان مسکونی

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 67 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 153 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید توافقی

  خریدار آپارتمان

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید توافقی

  آپار تمان ۷۵ متری

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید 1,150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 98 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 136 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 199 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 168 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 250 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 157 بازدید 525,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 181 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید 3,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 304 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 136 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 211 بازدید 1,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 540 بازدید 32,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 333 بازدید 3,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 152 بازدید 2,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 261 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 285 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 1,190,000,000 تومان

  رزلند سنددار رشت

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 155 بازدید 1,120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 184 بازدید 215,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 94 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 179 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 157 بازدید 8,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 149 بازدید 2,100,000,000 تومان

  آپارتمان دلاوران

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 274 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 226 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 316 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید 220,000,000 تومان

  فروش زمین

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید 496,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 133 بازدید 2,300 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید 15,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 319 بازدید 1,242,000,000 تومان

  فروش آپارتمان مسکونی

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 146 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 188 بازدید 2,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 268 بازدید 1,610,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 223 بازدید 2,318,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید 3,600,000,000 تومان

  دوطبقه شهرک پرواز

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 176 بازدید 1,070,000,000 تومان

  35 متر 1 خوابه

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 161 بازدید توافقی

  ویلا 500 متری سهیلیه

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید 1,160,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 191 بازدید 1,990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 204 بازدید 2,900,000,000 تومان

  دوبلکس مدرن

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 137 بازدید 4,000,000,000 تومان

  فروش آپارتمان ولیعصر

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید 950,000,000 تومان

  اپارتمان ۸۵ متری نور

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 184 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 327 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 187 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 161 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 114 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 104 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 368 بازدید 1,548,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 248 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 199 بازدید 4,487,550,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 71 بازدید 300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 330 بازدید 1,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید 2,100,000,000 تومان

  فروش ویلا در شمال

  1 هفته قبل