نیازچی

زمین، باغ و مزرعه - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 152 بازدید 9,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 148 بازدید 2,350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 49 بازدید 270,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 52 بازدید 4,650,000,000 تومان

  فروش زمین

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 88 بازدید 18,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 162 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 99 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 194 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 167 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید 2,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 68 بازدید 350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 47 بازدید 120,000,000,000 تومان

  فروش ملک

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 57 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 36 بازدید 1,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 71 بازدید 20,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 63 بازدید 5,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 64 بازدید 220,000,000 تومان

  فروش زمین

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید 639,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 61 بازدید توافقی

  زمین ویلایی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید 5,110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 56 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 81 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 51 بازدید 360,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 59 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 199 بازدید 2,020,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 120 بازدید 1,950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 71 بازدید 600,000,000 تومان

  زمین خانه سرا

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید 990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید 700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید 525,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 159 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 269 بازدید 4,000,000,000 تومان

  زمین 2000 متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 134 بازدید 3,780,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 141 بازدید 260,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 165 بازدید 3,348,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 224 بازدید 500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید 5,100,000,000 تومان

  فروش زمین

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 89 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 246 بازدید 6,750,000,000 تومان

  فروش زمین

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 190 بازدید 3,250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 72 بازدید 1,199,000,000 تومان

  فروش زمین

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید 1,645,600,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید 250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 155 بازدید 270,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید 160,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 68 بازدید 3,720,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید 45,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید توافقی

  باغچه مرکبات

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 121 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 83 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید 2,300,000 تومان

  زمین فروشی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 104 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید 40,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید 1,050,000,000 تومان

  باغ ویلا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 83 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید توافقی

  باغ در نوبران

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 101 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 122 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید 470,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 168 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 86 بازدید 1,500,000,000 تومان

  زمین ۱۰۰۰ متر

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید 1,144,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 123 بازدید 230,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 314 بازدید 950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 170 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 181 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 242 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید 7,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 275 بازدید 1,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید 4,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 166 بازدید 400,000 تومان

  زمین کشاورزی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 123 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید 4,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 158 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 93 بازدید 3,960,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 300 بازدید توافقی

  باغ قلعه سفید

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 180 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 189 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 178 بازدید 46,000,000,000 تومان