نیازچی

زمین، باغ و مزرعه - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 36 بازدید 1,380,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید 4,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید 2,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 84 بازدید 1,470,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 10 بازدید 1,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 30,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 3,720,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 4,000,000 تومان

  باغ دو بهر

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 100,000,000 تومان

  زمین فروشی

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 10,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 120,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 10 بازدید 400,000,000 تومان

  زمین ۱۴۷ متر

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 2,300,000 تومان

  زمین فروشی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید 470,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 93 بازدید 3,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید 338,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 49 بازدید 25,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید

  ۱۱۰۰ متر زمین

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید تماس بگیرید

  بنای لاکچری

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 30,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 84 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 160,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 470,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 280,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 41 بازدید تماس بگیرید

  زمین 220 متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید 570,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 37 بازدید 1,600,000 تومان

  گلخانه فروشی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 2,500,000,000 تومان

  فروش باغ

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 470,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید 400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 800,000,000 تومان

  زمین باغ

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 20,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 35 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 73 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 4,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 11 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 12,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 37 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 1,650,000,000 تومان

  باغ ویلا

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 320,000,000 تومان

  زمین فروشی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 750,000,000 تومان

  باغشهر رضوان

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 3,412,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید 2,500,000 تومان

  فروش زمین

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 1,050,000,000 تومان

  باغ ویلا

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 620,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید تماس بگیرید

  زمین کشاورزی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 53 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 87 بازدید 40,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید تماس بگیرید