نیازچی

زمین، باغ و مزرعه - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 489 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید 990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 177 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 187 بازدید 525,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 33 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 120 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 141 بازدید 220,000,000 تومان

  فروش زمین

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید 496,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 150 بازدید 2,300 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 150 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 115 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 179 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 45 بازدید 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 138 بازدید توافقی

  زمین ویلایی

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 225 بازدید 700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید 120,000,000,000 تومان

  فروش ملک

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید 5,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 36 بازدید 66,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 145 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 120 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 148 بازدید 1,000,000,000 تومان

  زمین مسکونی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید 2,000,000,000 تومان

  فروش فوری

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 256 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 32 بازدید 3,240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 179 بازدید 5,110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 167 بازدید 350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 128 بازدید 270,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 63 بازدید 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 38 بازدید 1,350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 230 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 153 بازدید 2,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 240 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 38 بازدید 21,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 115 بازدید 1,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 308 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 170 بازدید 600,000,000 تومان

  زمین خانه سرا

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 239 بازدید 1,950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید 9,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 173 بازدید 18,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 564 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 188 بازدید 639,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 310 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 121 بازدید 630,000,000 تومان

  زمین ساخت 90 متر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 114 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید 3,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 92 بازدید 6,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 183 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 115 بازدید 85,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 324 بازدید 2,020,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 136 بازدید 826,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید 4,650,000,000 تومان

  فروش زمین

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 128 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 72 بازدید 11,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 179 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 376 بازدید 4,000,000,000 تومان

  زمین 2000 متری

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 224 بازدید 3,780,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 219 بازدید 260,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 252 بازدید 3,348,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 290 بازدید 500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 264 بازدید 5,100,000,000 تومان

  فروش زمین

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 361 بازدید 6,750,000,000 تومان

  فروش زمین

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 250 بازدید 3,250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید 1,199,000,000 تومان

  فروش زمین

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 149 بازدید 1,645,600,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 212 بازدید 250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 232 بازدید 270,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید 3,720,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی

  باغچه مرکبات

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 129 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 182 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 153 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید 2,300,000 تومان

  زمین فروشی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 235 بازدید 40,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 180 بازدید 1,050,000,000 تومان

  باغ ویلا

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 164 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 266 بازدید توافقی

  باغ در نوبران

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 188 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 187 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 153 بازدید 470,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 147 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 230 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 163 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 180 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 137 بازدید 1,500,000,000 تومان

  زمین ۱۰۰۰ متر

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 133 بازدید 1,144,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 177 بازدید 230,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 409 بازدید 950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 221 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 236 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 332 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 171 بازدید 7,200,000,000 تومان