زمین، باغ و مزرعه - نیازچی
نیازچی

زمین، باغ و مزرعه - نیازچی

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 152 بازدید 4,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 498 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 115 بازدید 525,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 144 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 1,500,000,000 تومان

  زمین کشاورزی

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید توافقی

  باغ شیک لاکچری

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 376 بازدید 525,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 142 بازدید توافقی

  فروش زمین

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 161 بازدید 4,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 197 بازدید 1,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 78 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 204 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 88 بازدید توافقی

  زمین مسکونی

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 182 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 176 بازدید 1,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 178 بازدید 437,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 300 بازدید 1,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 369 بازدید 2,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 271 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 233 بازدید 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 357 بازدید 990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 316 بازدید 11,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 493 بازدید 826,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 218 بازدید 10,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید 680,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 161 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 109 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 118 بازدید 4,947,200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 397 بازدید 2,300 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 143 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 173 بازدید 500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 285 بازدید 6,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 357 بازدید 496,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 257 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید 124,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 129 بازدید 1,422,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 115 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 90 بازدید 1,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 113 بازدید 21,888,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 211 بازدید 2,000,000,000 تومان

  فروش فوری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 373 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 201 بازدید 1,350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 295 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید 5,000,000 تومان

  ۴۵۳ متر زمین

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 525 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 279 بازدید 4,650,000,000 تومان

  فروش زمین

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 321 بازدید 360,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 560 بازدید 1,950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 273 بازدید 120,000,000,000 تومان

  فروش ملک

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 347 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 282 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 479 بازدید 350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 143 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 220 بازدید 3,240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 335 بازدید توافقی

  زمین ویلایی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 226 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 715 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 324 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 294 بازدید 1,000,000,000 تومان

  زمین مسکونی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید 60,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 459 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 128 بازدید 8,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 123 بازدید 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 512 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 434 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 442 بازدید 600,000,000 تومان

  زمین خانه سرا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 537 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 144 بازدید 740,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 118 بازدید 300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 242 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 380 بازدید توافقی

  فروش باغ ثمری

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 188 بازدید 66,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 352 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 464 بازدید 700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 91 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 162 بازدید 12,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 99 بازدید 3,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 545 بازدید 2,020,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 267 بازدید 220,000,000 تومان

  فروش زمین

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 100 بازدید 2,100,000,000 تومان

  فروش فوری زمین

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید 4,900,000,000 تومان

  زمین ویلاشهر

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 108 بازدید 150,000,000 تومان

  فروش زمین

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 112 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 218 بازدید 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 384 بازدید 5,110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 134 بازدید 4,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید 21,888,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 346 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 122 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 300,000,000 تومان

  زمین 200 متر

  5 ماه قبل