تجهیزات صنعتی - نیازچی
نیازچی

تجهیزات صنعتی - نیازچی

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 67 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 567 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 55 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 63 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 64 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 55 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 97 بازدید 89,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید توافقی

  اره آجر بر

  12 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 55 بازدید توافقی

  نقطه جوش دستی

  13 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 55 بازدید توافقی

  اره آتشی

  13 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید 3,500,000 تومان

  پیستوله ساتا

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید 3,700,000 تومان

  اره عمودبر بوش

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 134 بازدید 1,250,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 51 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 61 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 57 بازدید 400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 61 بازدید توافقی

  تریلی دو چرخ ۳/۵ تن

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 57 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید 1,000,000 تومان

  شارژر باتری

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 107 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 63 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 59 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 72 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 58 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 364 بازدید 90,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 113 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 71 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 293 بازدید 120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 72 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 66 بازدید 1,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 100,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید 4,000,000 تومان

  کمپرسور هوا

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید 1,780,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 121 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 96 بازدید 58,000,000 تومان

  دورکن ۲۵۰ مشکات MTC

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 63 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 67 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 81 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 57 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 61 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 86 بازدید توافقی

  تریلی دو چرخ ۳/۵ تن

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 409 بازدید 30,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 249 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 370 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 83,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید توافقی

  دستگاه کره سازی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 74 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 83 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید توافقی

  ترانسمیتر دما PT100

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید توافقی

  دیگ بخار 2 تن

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 134 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 136 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 96 بازدید 100,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 86 بازدید 11,111,111 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 583 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 174 بازدید 100,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 275 بازدید 25,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 120 بازدید 95,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید 19,000 تومان

  قالب جدول بتنی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 72 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید 14,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 112 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید 15,400,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 65 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 59 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید 77,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 58 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 79 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 112 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید توافقی

  تسمه بسته بندی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 208 بازدید 39,000,000 تومان

  سردخانه بالای صفر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 229 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 65 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید توافقی