نیازچی

تجهیزات صنعتی - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 342 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 223 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 442 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 202 بازدید 120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 167 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 74 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید توافقی

  فولی و کوپلینگ

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 292 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 248 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 145 بازدید 39,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 88 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 133 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید 1,900,000 تومان

  کفش برق ایمنی

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 345 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 162 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 357 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 247 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 268 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 329 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 367 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 246 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 222 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 97 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 107 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 206 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 183 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 458 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 184 بازدید توافقی

  دستگاه قطعه شور

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 226 بازدید 500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید توافقی

  کابین آسانسور

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 262 بازدید 25,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 282 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 150 بازدید 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 173 بازدید 14,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 264 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 97 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 181 بازدید 25,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 309 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 248 بازدید 90,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 113 بازدید 100,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 381 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 94 بازدید 9,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 81 بازدید 175,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 253 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید 1,780,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 100 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 149 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 205 بازدید توافقی

  سنگ فرز بوش

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 270 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 231 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 286 بازدید توافقی

  پر کن کالباس

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 140 بازدید 13,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 316 بازدید 30,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید 20,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 395 بازدید 1,000,000 تومان

  دریل توسن

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 271 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 224 بازدید 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 191 بازدید 38,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 270 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 540 بازدید 5,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 226 بازدید توافقی

  دستگاه برش کاغذ

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 339 بازدید 21,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 442 بازدید 142,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1002 بازدید 4,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 207 بازدید 3 تومان

  اهم متر هیوکی 3256-50

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 178 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 222 بازدید 2,850,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 291 بازدید 120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 298 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 329 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 208 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 185 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 138 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 311 بازدید 55,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 295 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 140 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 179 بازدید توافقی

  دست خشک کن AEG

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 159 بازدید 87,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 202 بازدید 136,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 160 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 202 بازدید توافقی

  رنده پنیر پیتزا

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 192 بازدید 2,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 147 بازدید توافقی

  کاتر الفا مدل HSW-1

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 197 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 225 بازدید 120,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 246 بازدید 285,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 191 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 160 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 192 بازدید 170,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 306 بازدید توافقی

  دستگاه میوه خشک کن

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 261 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 223 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 569 بازدید توافقی