تجهیزات صنعتی - نیازچی
نیازچی

تجهیزات صنعتی - نیازچی

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 96 بازدید توافقی

  دستگیره بغل کارتن

  5 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 96 بازدید توافقی

  دستگاه جوجه کشی

  5 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 200 بازدید 5,800,000 تومان

  فارسی بر ماکیتا

  13 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید توافقی

  وال واشر رشد گیاه

  16 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 146 بازدید 1,300,000,000 تومان

  دستگاه واترجت

  19 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 98 بازدید توافقی

  اره آتشی

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید 14,600 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 212 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 115 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 174 بازدید 1,100,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید 2,500,000 تومان

  دستگاه میخکوب

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 1,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 64 بازدید 15,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 91 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 179 بازدید 83,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 109 بازدید 1,300,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 101 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 100 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 209 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 140 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 104 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 92 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 35,000,000 تومان

  اره آبصابونی

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 98 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 240 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید توافقی

  روغن گیر پرس سرد

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 183 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 93 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 48 بازدید 60,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 104 بازدید توافقی

  ویسکومتر کربس

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 140 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 488 بازدید 30,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 113 بازدید 23,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی

  رال K7

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 112 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 397 بازدید توافقی

  کره گیر مغزیجات

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 247 بازدید 100,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 81 بازدید 4,800 تومان

  کاتد آفریقا

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 107 بازدید 32,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 153 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید 7,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 918 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 670 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 86 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 195 بازدید 1,300,000,000 تومان

  دستگاه لیزر فایبر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید 187,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 150 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 102 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید توافقی

  فروش مس کاتد

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 661 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 530 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 68 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 83 بازدید توافقی

  فروش شمش آلومینیوم

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 67 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 170 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 137 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید 55,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید 57,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید توافقی

  ابزار تراشکاری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 109 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید 1,630,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 93 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 123 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 136 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 331 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 93 بازدید توافقی

  سختی سنج رنگ

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 492 بازدید 90,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 90 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 89 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 122 بازدید 2,590,000 تومان

  فلوتر پیامکی صبا 322

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید 3,600,000 تومان

  مبدل برق

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 94 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 116 بازدید 4,000,000 تومان

  کمپرسور هوا

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 134 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 113 بازدید توافقی

  تست شره / تست شره رنگ

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید توافقی

  فلوتر برنجی تک برنز

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 90 بازدید 40,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 109 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 113 بازدید 29,800 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 118 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 140 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 122 بازدید توافقی