نیازچی

خانه ویلایی - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 28 بازدید 2,900,000,000 تومان

  فروش ویلا در امل

  5 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 177 بازدید 1,120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 175 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 178 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 186 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 35 بازدید 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 215 بازدید 3,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 239 بازدید 1,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 294 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 304 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 332 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 143 بازدید 3,600,000,000 تومان

  دوطبقه شهرک پرواز

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 186 بازدید توافقی

  ویلا 500 متری سهیلیه

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 133 بازدید 1,400,000,000 تومان

  رهن خانه ویلایی

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 350 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید 3,200,000,000 تومان

  ویلا شیک

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 173 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید 2,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 203 بازدید 2,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 180 بازدید 2,400,000,000 تومان

  فروش فوری ویلا

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 37 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 501 بازدید 2,400,000,000 تومان

  ویلا دوبلکس

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 330 بازدید توافقی

  ویلایی ۲۰۰ متر

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 600 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 230 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 178 بازدید 880,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 479 بازدید 1,800,000,000 تومان

  خانه کلنگی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 214 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 173 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 82 بازدید 2,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 278 بازدید 8,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 177 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 204 بازدید 13,500,000,000 تومان

  فروش ملک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 164 بازدید 12,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 204 بازدید 9,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 62 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 182 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید 2,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 154 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 100 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 355,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 302 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 227 بازدید 2,000,000,000 تومان

  فروش منزل

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 88 بازدید 5,000,000 تومان

  اجاره ویلا باغ

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 162 بازدید 850,000,000 تومان

  ویلایی ۱۸۵ متر

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید 1,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 185 بازدید 3,600,000,000 تومان

  خانه ویلایی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 202 بازدید 1,200,000,000 تومان

  خرید ویلایی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 227 بازدید 1,990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 225 بازدید 2,900,000,000 تومان

  دوبلکس مدرن

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 263 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 211 بازدید 4,487,550,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 281 بازدید 1,700,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 510 بازدید توافقی

  منزل دربست همکف شیک

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 359 بازدید 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 241 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 288 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 128 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 196 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل مسکونی 200 متری

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 174 بازدید 2,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 128 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 209 بازدید 2,100,000,000 تومان

  ویلا 572 متر سند دار

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 426 بازدید 5,200,000,000 تومان

  فروش ویلا

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 261 بازدید 11,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 212 بازدید 10,000,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 217 بازدید 5,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 218 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 232 بازدید 3,000,000,000 تومان

  فروش ملک مسکونی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 229 بازدید 4,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 172 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 213 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 218 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید 1,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 292 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 200 بازدید 1,514,500,000 تومان

  ۲۳۳ متر ویلایی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 216 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 338 بازدید 1,500,000,000 تومان

  خانه مسکونی ویلایی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 305 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 315 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 240 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 321 بازدید 2,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 184 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 198 بازدید 1,100,000,000 تومان

  خانه‌ای ویلایی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 153 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 489 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 529 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 181 بازدید 2,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 317 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 282 بازدید 750,000,000 تومان

  خونه باغ

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 386 بازدید 35,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 281 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 213 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 248 بازدید توافقی

  ویلا 150 متری

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 491 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 491 بازدید 3,200,000,000 تومان