نیازچی

خانه ویلایی - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 323 بازدید 1,990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 369 بازدید 8,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 216 بازدید 850,000,000 تومان

  ویلایی ۱۸۵ متر

  11 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 250 بازدید 880,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  16 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 283 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 123 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 586 بازدید 1,800,000,000 تومان

  خانه کلنگی

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 243 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 286 بازدید 13,500,000,000 تومان

  فروش ملک

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید توافقی

  خرید خانه ویلایی

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 235 بازدید 12,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 97 بازدید 120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 312 بازدید 1,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید 2,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 200 بازدید 2,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 290 بازدید 9,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 249 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 301 بازدید 2,900,000,000 تومان

  دوبلکس مدرن

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 227 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 250 بازدید 3,600,000,000 تومان

  خانه ویلایی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 291 بازدید 3,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 293 بازدید 4,487,550,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 326 بازدید 1,200,000,000 تومان

  خرید ویلایی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 439 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 204 بازدید 355,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 232 بازدید 5,000,000 تومان

  اجاره ویلا باغ

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 71 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 288 بازدید 2,000,000,000 تومان

  فروش منزل

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 176 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 213 بازدید 1,400,000,000 تومان

  رهن خانه ویلایی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 312 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 109 بازدید 2,900,000,000 تومان

  فروش ویلا در امل

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 394 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 249 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 360 بازدید توافقی

  منزل ویلایی ۲۵۰ متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 99 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 92 بازدید 4,100,000,000 تومان

  خانه ویلایی دوبلکس

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 356 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 276 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 434 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 385 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 192 بازدید 3,600,000,000 تومان

  دوطبقه شهرک پرواز

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 186 بازدید 2,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 279 بازدید توافقی

  ویلا 500 متری سهیلیه

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 264 بازدید 1,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 403 بازدید توافقی

  ویلایی ۲۰۰ متر

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 108 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 158 بازدید 3,200,000,000 تومان

  ویلا شیک

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 257 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 252 بازدید 2,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 250 بازدید 2,400,000,000 تومان

  فروش فوری ویلا

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 724 بازدید 2,400,000,000 تومان

  ویلا دوبلکس

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 284 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 409 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 94 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 223 بازدید 1,120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 346 بازدید 1,700,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 574 بازدید توافقی

  منزل دربست همکف شیک

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 446 بازدید 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 345 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 358 بازدید 900,000,000 تومان

  خانه ویلایی دوبلکسی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 182 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 232 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل مسکونی 200 متری

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 229 بازدید 2,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 163 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 271 بازدید 2,100,000,000 تومان

  ویلا 572 متر سند دار

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 485 بازدید 5,200,000,000 تومان

  فروش ویلا

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 327 بازدید 11,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 261 بازدید 10,000,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 263 بازدید 5,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 271 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 281 بازدید 3,000,000,000 تومان

  فروش ملک مسکونی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 303 بازدید 4,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 227 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 296 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 374 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 309 بازدید 1,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 364 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 243 بازدید 1,514,500,000 تومان

  ۲۳۳ متر ویلایی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 258 بازدید توافقی

  خانه ویلایی ۱۷۰ متری

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 287 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 404 بازدید 1,500,000,000 تومان

  خانه مسکونی ویلایی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 375 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 380 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 356 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 362 بازدید 2,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 226 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 254 بازدید 1,100,000,000 تومان

  خانه‌ای ویلایی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 197 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 628 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 589 بازدید 550,000,000 تومان

  ویلایی دوبلکس فروشی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 236 بازدید 2,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 453 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 331 بازدید 750,000,000 تومان

  خونه باغ

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 463 بازدید 35,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 332 بازدید توافقی