نیازچی

خانه ویلایی - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 112 بازدید 2,000,000,000 تومان

  فروش منزل

  22 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 108 بازدید 1,990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 36 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 174 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید 2,400,000,000 تومان

  ویلا دوبلکس

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 204 بازدید توافقی

  ویلایی ۲۰۰ متر

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 212 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 200 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 210 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 47 بازدید 1,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 228 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 133 بازدید 4,487,550,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 97 بازدید توافقی

  ویلا 500 متری سهیلیه

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 96 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 94 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 78 بازدید 2,400,000,000 تومان

  فروش فوری ویلا

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 48 بازدید 2,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید 1,200,000,000 تومان

  خرید ویلایی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 164 بازدید 8,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 112 بازدید 9,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید 12,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 104 بازدید 13,500,000,000 تومان

  فروش ملک

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید 3,600,000,000 تومان

  دوطبقه شهرک پرواز

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 109 بازدید 2,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 307 بازدید 1,800,000,000 تومان

  خانه کلنگی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 107 بازدید 880,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 83 بازدید 3,600,000,000 تومان

  خانه ویلایی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 182 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 214 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 123 بازدید 2,900,000,000 تومان

  دوبلکس مدرن

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 72 بازدید 850,000,000 تومان

  ویلایی ۱۸۵ متر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید 3,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 123 بازدید 1,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 83 بازدید 1,120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 152 بازدید 1,700,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 416 بازدید توافقی

  منزل دربست همکف شیک

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 212 بازدید 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 216 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل مسکونی 200 متری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید 2,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 74 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 134 بازدید 2,100,000,000 تومان

  ویلا 572 متر سند دار

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 278 بازدید 5,200,000,000 تومان

  فروش ویلا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 159 بازدید 11,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 148 بازدید 10,000,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 148 بازدید 5,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 145 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 177 بازدید 3,000,000,000 تومان

  فروش ملک مسکونی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 155 بازدید 4,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 126 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 168 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 121 بازدید 1,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 145 بازدید 1,514,500,000 تومان

  ۲۳۳ متر ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 166 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 242 بازدید 1,500,000,000 تومان

  خانه مسکونی ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 207 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 206 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 173 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 273 بازدید 2,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 146 بازدید 1,100,000,000 تومان

  خانه‌ای ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 99 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 374 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 473 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید 2,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 247 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 216 بازدید 750,000,000 تومان

  خونه باغ

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 309 بازدید 35,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 215 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 162 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید توافقی

  ویلا 150 متری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 425 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 322 بازدید 3,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید توافقی

  خانه ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 64 بازدید 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید 800,000,000 تومان

  فروش خانه ویلای

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 64 بازدید 1,200,000,000 تومان

  منزل فروشی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 158 بازدید 300,000,000 تومان

  رهن و اجاره

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید توافقی

  منزل نوساز شیک

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید 700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 166 بازدید 130,000,000 تومان

  خانه دو طبقه

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 92 بازدید 3,200,000,000 تومان