نیازچی

خانه ویلایی - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید 11,000,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  14 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 63,000,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی کرج

  14 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید 1,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید تماس بگیرید

  خانه ویلایی

  15 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 28 بازدید 2,500,000,000 تومان

  خانه باغ ۴۹۰ متری

  16 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید تماس بگیرید

  باغ ویلا

  17 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید تماس بگیرید

  باغ ویلا ۳۵۰ متری

  17 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 3,200,000,000 تومان

  خانه ویلایی حیاط دار

  18 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 3,200,000,000 تومان

  خانه ویلایی

  19 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 3,250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 1,700,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید 32,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید 2,100,000,000 تومان

  ویلا 572 متر سند دار

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 102 بازدید 2,800,000,000 تومان

  فروش ویلا

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید 950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 31 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 83 بازدید 3,000,000,000 تومان

  فروش ملک مسکونی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 2,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل مسکونی 200 متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید 1,440,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 32,400,000,000 تومان

  فروش ویلا باغ

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید 3,850,000,000 تومان

  فروش ملک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 28 بازدید 8,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 63 بازدید 3,000,000,000 تومان

  یک واحد خانه ویلایی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 43 بازدید 2,250,000,000 تومان

  186 متر ویلایی اقدسیه 9

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 78 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 1,600,000,000 تومان

  خانه ویلایی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 83,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 232,000,000 تومان

  خانه 50 متری ده مجنون

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 41 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 700,000,000 تومان

  خانه ویلای

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 11,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 76 بازدید 1,400,000,000 تومان

  خانه ویلایی سنددار

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 141 بازدید 5,200,000,000 تومان

  فروش ویلا

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 82 بازدید 1,750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 58 بازدید 4,500,000,000 تومان

  ۷۶ متر دو طبقه و نیم

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 5,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید تماس بگیرید

  فروش خانه ویلایی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 2,200,000 تومان

  رهن و اجاره

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 3,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید 25,000,000,000 تومان

  فروش ویلا

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 156 بازدید 750,000,000 تومان

  خانه حیاط دار ۷۵ متر

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید 1,700,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید تماس بگیرید

  خانه ویلایی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 78 بازدید 6,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 103 بازدید 3,200,000,000 تومان

  خونه دوبلکس الغدیر

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید 9,000,000,000 تومان

  متل قو دریاگوشه

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 450,000,000 تومان

  منزل ویلایی فروشی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 55 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید 4,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 43 بازدید تماس بگیرید

  فروش ملک ویلایی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید 1,800,000,000 تومان

  خونه ویلا و باغ

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید 970,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 65 بازدید 6,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید 350,000,000 تومان

  ویلایی دربست

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 64 بازدید 6,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 1,000,000,000 تومان

  ویلا ۲۲۰ متری

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 675,000,000 تومان

  فروش خانه

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید 1,100,000,000 تومان

  خانه‌ای ویلایی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 75 بازدید 1,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید 2,200,000,000 تومان

  فروش خانه ویلایی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 58 بازدید 7,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 1,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 31 بازدید 540,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 115 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 74 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید تماس بگیرید

  خانه ویلایی دربست

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 71 بازدید 1,514,500,000 تومان

  ۲۳۳ متر ویلایی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 58 بازدید 2,640,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 93 بازدید 400,000,000 تومان

  ویلا 200 متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 73 بازدید 26,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 68 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 79 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 55 بازدید 1,950,000,000 تومان

  منزل ویلایی

  2 ماه قبل