نیازچی

پرندگان - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید 3,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 72 بازدید توافقی

  قرقاول پرورشی بالغ

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید 90,000 تومان

  گوشت گنجشک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید توافقی

  عروس هلندی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید 3,600,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید توافقی

  عروس هلندی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 212 بازدید توافقی

  خروس گلین و محلی اصیل

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 170 بازدید 40,000 تومان

  کبک های ۵ ماهه

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید توافقی

  مرغ عشق

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 107 بازدید توافقی

  گنجشک

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 168 بازدید 19,000 تومان

  بلدرچین بالغ تخمگذار

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید 60,000 تومان

  فروش قرقاول

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید 700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 750,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید 750,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 450,000 تومان

  طوطی برزیلی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید 780,000 تومان

  فنچ بنگال و زبرا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 147 بازدید 5,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 212 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 182 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 356 بازدید 1,400,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 128 بازدید 2,000,000 تومان

  عروس هلندی ماده لوتینو

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید 400,000 تومان

  قناری خانگی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید 2,000,000 تومان

  کبوتر پلاکی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید 80,000 تومان

  مرغ عشق

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 81 بازدید 700,000 تومان

  طوطی برزیلی روزیکولیس

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 151 بازدید 5,000,000 تومان

  جفت طوطی ملنگو سبز

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 65 بازدید 15,000 تومان

  فروش تخم بلدرچین

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید 30,000 تومان

  جوجه قرقاول

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 90 بازدید 250,000 تومان

  فنچ نر و ماده با دو جوجه

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 116 بازدید 3,000,000 تومان

  عروس هلندی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید توافقی

  کبوتر نقش زیبا

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید 250,000 تومان

  ۲ عدد جوجه مرغ عشق

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 203 بازدید 60,000 تومان

  کبوتر خال خالی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید 900,000 تومان

  طوطی برزیلی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 114 بازدید 1,700,000 تومان

  عروس هلندی نر

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 158 بازدید 7,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 71 بازدید 250,000 تومان

  مرغ محلی تخمی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید 920 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 303 بازدید 300,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 198 بازدید 18,000 تومان

  بلدرچین ۴۵ روزه

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 198 بازدید 380,000 تومان

  جوجه مینا شاه تخم

  7 ماه قبل