پرندگان - نیازچی
نیازچی

پرندگان - نیازچی

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید توافقی

  جوجه مرغ،اردک،شاخدار

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 145 بازدید توافقی

  فروش ۹ تا کبوتر تهرانی

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید 10,000,000 تومان

  مرغ عشق ۳ جفت

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید 39,000 تومان

  فروش 15 هزار قطعه

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 401 بازدید 30,000 تومان

  کبوتران پرشی 8 ساعتی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 238 بازدید 350,000 تومان

  قناری دورگ فر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 401 بازدید 1,700,000 تومان

  عروس هلندی نژاد آلبینو

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید توافقی

  فنچ زبرا کینگ

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 142 بازدید 5,000 تومان

  بلدرچین

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 159 بازدید 500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 400 بازدید 19,000 تومان

  بلدرچین بالغ تخمگذار

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 108 بازدید 100,000 تومان

  گنجشک درمانی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 559 بازدید توافقی

  فروش جوجه قرقاول

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 345 بازدید توافقی

  قرقاول پرورشی بالغ

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 953 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید 1,900,000 تومان

  جفت عروس هلندی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 208 بازدید 15,000 تومان

  تخم نطفه دار قرقاول

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1564 بازدید 3,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 125 بازدید 5,500,000 تومان

  شاه طوطی ۶ ماهه

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1393 بازدید 60,000 تومان

  گوشت گنجشک ذبح شده

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 274 بازدید 280,000 تومان

  قناری گلاستر

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 461 بازدید 3,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 402 بازدید 7,000 تومان

  پلاک کبوتر پرشی مسافتی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 233 بازدید 850,000 تومان

  کبوتر زینتی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید 2,500,000 تومان

  طوطی ملنگو

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 155 بازدید 450,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 145 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 256 بازدید 550,000 تومان

  عروس هلندی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 457 بازدید 5,000 تومان

  پلاک کبوتر

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 241 بازدید توافقی

  پرنده قرقاول

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 191 بازدید 180,000 تومان

  مرغ عشق

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 312 بازدید توافقی

  قمری یاکریم

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 549 بازدید 350,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 320 بازدید 50,000 تومان

  گنجشک

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 325 بازدید توافقی

  عروس هلندی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 357 بازدید 3,600,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 392 بازدید توافقی

  عروس هلندی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 844 بازدید توافقی

  خروس گلین و محلی اصیل

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 399 بازدید 40,000 تومان

  کبک های ۵ ماهه

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 309 بازدید توافقی

  مرغ عشق

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 381 بازدید 60,000 تومان

  فروش قرقاول

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 2559 بازدید 700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 483 بازدید 750,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 320 بازدید 750,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 541 بازدید 450,000 تومان

  طوطی برزیلی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 401 بازدید 780,000 تومان

  فنچ بنگال و زبرا

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1035 بازدید 5,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 867 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 865 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1354 بازدید 1,400,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1224 بازدید 2,000,000 تومان

  عروس هلندی ماده لوتینو

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 260 بازدید 400,000 تومان

  قناری خانگی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 278 بازدید 2,000,000 تومان

  کبوتر پلاکی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 288 بازدید 80,000 تومان

  مرغ عشق

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 452 بازدید 700,000 تومان

  طوطی برزیلی روزیکولیس

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 461 بازدید 5,000,000 تومان

  جفت طوطی ملنگو سبز

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 221 بازدید 15,000 تومان

  فروش تخم بلدرچین

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 436 بازدید 30,000 تومان

  جوجه قرقاول

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 236 بازدید 250,000 تومان

  فنچ نر و ماده با دو جوجه

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 346 بازدید 3,000,000 تومان

  عروس هلندی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 303 بازدید توافقی

  کبوتر نقش زیبا

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 218 بازدید 250,000 تومان

  ۲ عدد جوجه مرغ عشق

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 670 بازدید 60,000 تومان

  کبوتر خال خالی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 311 بازدید 900,000 تومان

  طوطی برزیلی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 453 بازدید 1,700,000 تومان

  عروس هلندی نر

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 389 بازدید 7,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 223 بازدید 250,000 تومان

  مرغ محلی تخمی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 252 بازدید 920 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 506 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 358 بازدید 250,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 641 بازدید 300,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 482 بازدید 18,000 تومان

  بلدرچین ۴۵ روزه

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 387 بازدید 380,000 تومان

  جوجه مینا شاه تخم

  2 سال قبل