نیازچی

آپارتمان - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 330,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید 1,100,000,000 تومان

  آپارتمان ۹۲ متری

  13 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 45 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 1,350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 11 بازدید 1,200,000,000 تومان

  آپارتمان ۷۱ متری

  17 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 1,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید تماس بگیرید

  خونه بندر کنگان

  18 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11 بازدید 300,000,000 تومان

  آپارتمان نقلی مارلیک کرج

  18 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید 2,150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 810,000,000 تومان

  فاز ١١ زون ۴ جنوبی

  18 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید 6,955,000,000 تومان

  ۱۰۷ متر قیطریه

  18 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید تماس بگیرید

  آپارتمان

  19 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 330,000,000 تومان

  آپارتمان یکخوابه

  19 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید تماس بگیرید

  اپارتمان ۹۰ متری

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 690,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 650,000,000 تومان

  فروش واحد اپارتمانی

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 3,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 9 بازدید 1,340,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 6,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 1,080,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 6 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 530,000,000 تومان

  آپارتمان 75 متری فروشی

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید 660,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 500,000,000 تومان

  خانه تازه ساز 102 متری

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 55 بازدید 3,000,000,000 تومان

  فروش فوری اپارتمان

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 89 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 41 بازدید 17,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید 1,540,000,000 تومان

  50 متری دنج با پارکینگ

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 41 بازدید 1,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 8,550,000,000 تومان

  فروش آپارتمان 114متری

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 26 بازدید 220 تومان

  واحد 110 متری سه خواب

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 62 بازدید 4,453,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 1,000,000,000 تومان

  آپارتمان میخک

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 2,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 1,150,000,000 تومان

  اپارتمان ساحلی سرخرود

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید 870,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید تماس بگیرید

  فروش یکجا ساختمان

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید 3,750,000,000 تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید تماس بگیرید

  رهن کامل آپارتمان

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 31 بازدید 3,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 87 بازدید 220,000,000 تومان

  رهن و اجاره آپارتمان

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 97 بازدید 3,060,000 تومان

  فروش اپارتمان

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید تماس بگیرید

  آپارتمان

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 180,000,000 تومان

  واحد ۸۰ متری دو خواب

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 62 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 1,090,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید تماس بگیرید

  آپارتمان ۷۸ متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید تماس بگیرید

  آپارتمان 85 متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 37 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 70 بازدید 1,040,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید تماس بگیرید

  آپارتمان 150 متری دروس

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید 627,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 1,740,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 5,000,000,000 تومان

  آپارتمان 3 خوبه مستر دار

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 87 بازدید 17,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید 918,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 740,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید 250,000,000 تومان

  اجاره آپارتمان 77متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 36 بازدید 1,350,000,000 تومان

  سند دار ۱۰۳ متر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 1,050,000,000 تومان

  آپارتمان ۹۲ متری،هسا

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 2,890,000,000 تومان

  فروش آپارتمان

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 26 بازدید 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 1,360,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 2,760,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 8,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 3,800,000,000 تومان

  ۱۲۳ متر مشتاق اول

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 1,209,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 3,300,000,000 تومان

  فروش آپارتمان

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 1,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 2,800,000,000 تومان

  ۶۷ متر و نیم خوش نقشه

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 159 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 9,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 1,421,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 4,000,000,000 تومان

  ۴ طبقه تک واحدی یکجا

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 1,000,000,000 تومان

  خانه 80 متری در تعاون

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 1,850,000,000 تومان

  فروش دو خواب فاز B سحر ۲

  2 هفته قبل