نیازچی

آپارتمان - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 83 بازدید 2,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 207 بازدید 520,000,000 تومان

  رهن آپارتمان

  7 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 66 بازدید 600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 207 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 37 بازدید 950,000,000 تومان

  اپارتمان ۸۵ متری نور

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 179 بازدید 1,610,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 144 بازدید 2,318,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 66 بازدید توافقی

  خریدار آپارتمان

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 283 بازدید 2,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 139 بازدید 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 230 بازدید 1,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 238 بازدید 2,900,000,000 تومان

  آپارتمان تجاری اداری

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 224 بازدید توافقی

  برج باغ درکه

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 271 بازدید 2,600,000,000 تومان

  آپارتمان بازسازی شده

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید 1,150,000,000 تومان

  اپارتمان 37 متری

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 157 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 157 بازدید توافقی

  آپارتمان

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 174 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 267 بازدید توافقی

  400 متر زعفرانیه ، لوکس

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 238 بازدید 1,548,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 253 بازدید 400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید 5,920,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 66 بازدید 4,000,000,000 تومان

  فروش آپارتمان ولیعصر

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 56 بازدید 450,000,000 تومان

  آپارتمان فروشی

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 67 بازدید 1,176,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 64 بازدید 1,140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 73 بازدید 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 52 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 55 بازدید 600,000,000 تومان

  آپارتمان

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 106 بازدید 4,700,000,000 تومان

  آپارتمان ۱۲۸ متری

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 57 بازدید 1,725,000,000 تومان

  فروش آپارتمان

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 98 بازدید 1,270,000,000 تومان

  ۴۸ متری کرمان جنوبی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید 400,000,000 تومان

  فروش آپارتمان مسکونی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 94 بازدید 2,970,000,000 تومان

  فروش یک واحد اپارتمان

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 140 بازدید 960,000,000 تومان

  59 متری – دورمیدان غیاثی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 94 بازدید 3,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 277 بازدید 550,000,000 تومان

  آپارتمان فول لاکچری

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 258 بازدید 1,270,000,000 تومان

  فروش آپارتمان اکازیون

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 1,780,000,000 تومان

  آپارتمان ۸۹ متر

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 71 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 99 بازدید 14,535,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 143 بازدید 1,780,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 89 بازدید 1,070,000,000 تومان

  35 متر 1 خوابه

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 276 بازدید 2,800,000,000 تومان

  آپارتمان درکه

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید 700,000,000 تومان

  فروش یک واحد ۹۰ متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 88 بازدید 550,000,000 تومان

  آپارتمان نقلی ۶۴ متر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 80 بازدید 12,750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 696 بازدید 1,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 152 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 159 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 172 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 66 بازدید 1,160,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 67 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 229 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 91 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 64 بازدید 15,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 70 بازدید 11,950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 246 بازدید 1,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 99 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 219 بازدید 3,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 198 بازدید 900,000,000 تومان

  ۸۳ دو خواب موقعیت عالی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 175 بازدید 1,242,000,000 تومان

  فروش آپارتمان مسکونی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 272 بازدید 2,770,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 103 بازدید 400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 87 بازدید 819,000,000 تومان

  فروش آپارتمان

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 135 بازدید 1,150,000,000 تومان

  قصرالدشت خوش جیحون کمیل

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 78 بازدید 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید 1,344,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 85 بازدید 2,300,000,000 تومان

  آپارتمان دلاوران

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 321 بازدید 832,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 100 بازدید 1,804,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید 4,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 92 بازدید 215,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 160 بازدید 370,000,000 تومان

  فروش آپارتمان

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 293 بازدید 3,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 450 بازدید 1,020,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 172 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 129 بازدید 1,300,000,000 تومان

  پردیس ۱۰۵ متری فاز ۴

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 446 بازدید 810,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 276 بازدید 10,300,000,000 تومان

  فروش اپارتمان

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 432 بازدید 300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 351 بازدید 15,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 412 بازدید 1,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 391 بازدید 1,550,000,000 تومان

  فروش فوری ۵۰ متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 319 بازدید 6,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 218 بازدید 1,400,000,000 تومان

  فروش واحد ۱۰۰ متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 590 بازدید 1,920,000,000 تومان

  آپارتمان سه خواب

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 216 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 322 بازدید 175,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 205 بازدید 1,398,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 154 بازدید 500,000,000 تومان

  آپارتمان رهن باغستان

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 114 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 375 بازدید توافقی